Sunday
May172015

Polish Music at Polish Hall - Malgorzata Kellis - soprano

Friday, June 5 @ 7:30 PM
Malgorzata Kellis - Polish soprano
Polish Hall 3832 N Interstate

 tickets: http://kellis.bpt.me/

Polish American Dr. Malgorzata Kellis, has been heard performing in concert, opera and oratorio throughout Germany, France, Switzerland, Austria, Poland and USA. A frequent guest at numerous International Music Festivals, including also the Warsaw Philharmoni, the Munich Gesteig Philharmoni, the Krakow Opera, the Silesian Opera, the Warsaw Musical Theater, Warsaw Royal Castle, Lancut Castle and Rome Italy's legendary Academia di Santa Cecilia. Mrs. Kellis, singer, educator and musical arranger for both string quartette as well as instrumental trio, has been a successful producer of various concerts and events.

1.D.Stachowicz - Veni consolator (Polish Barok)
2.W.Lutosławski - Lacrimosa
3.M.Lorenc - Ave Maria
4.W.Kilar - Wokaliza
5.F.Chopin - Życzenie
6.F.Chopin - Piosnka litewska
7.M.Karłowicz - Na śniegu
8.M.Karłowicz - Pamiętam ciche, jesne złote dnie
9.I.J.Paderewski - Chłopca mego mi zabrali
10.I.J.Paderewski - Piosnka Dudarza
11.S.Niewiadomski - Otwórz Janku
12.S.Niewiadomski - Zaczarowana królewna
13.S.Moniuszko - Prząśniczka
14.S.Moniuszko - Kozak
15.K.Kurpiński - aria Wandy z op."Zamek na Czorsztynie"

Janet Coleman - piano

Sponsored by Polish Library Association, Polish Festival and St Stanislaus Parish in Portland.

Tuesday
May052015

Wybory Prezydenta RP

 

 CONSULATE GENERAL
OF THE REPUBLIC OF POLAND
IN LOS ANGELES
 

 

KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W LOS ANGELES

 

 

Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że w czwartek 7 maja 2015 r. o godz. 16.15 upływa termin zgłaszania się do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP, co jest warunkiem niezbędnym oddania głosu. Przypominamy, iż drugim niezbędnym warunkiem jest posiadanie ważnego polskiego paszportu, który należy okazać w siedzibie wybranej Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu głosowania, tj. w sobotę 9 maja 2015 r. w godzinach 7-21 czasu miejscowego.

 

Osoby, które jeszcze nie dokonały zgłoszenia, a chciałby wziąć udział w wyborach, mogą zarejestrować się w systemie ewybory.msz.gov.pl

Dalsze informacje  na stronie internetowej Konsulatu Generalnego w Los Angeles:  http://www.losangeles.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wybory_prezydenta_rp_

Monday
Apr132015

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Obwodowa Komisja  Wyborcza Nr 164

Towarzystwo Biblioteki Polskiej

3832 N Interstate Avenue, Portland, OR 97227

 

Wybory Prezydenta RP odbędą się na terenie Stanów Zjednoczonych w sobotę 9 maja 2015 roku w godzinach od 7:00 do 21:00 (wejście od N. Interstate).

Druga tura wyborów (w sytuacji jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów w pierwszej turze), jest zaplanowana w Stanach Zjednoczonych na sobotę, 23 maja 2015 roku.

W celu ułatwienia rejestracji osobom bez dostępu do Internetu, Komisja Wyborcza organizuje dyżury w niedziele (19 i 26 kwietnia, oraz 3 maja) w godzianch 12:15 do 12:45 w bibliotece Towarzystwa Biblioteki Polskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów są dostępne na stronie Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles:http://www.losangeles.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wybory_prezydenta_rp_

Informacje ogólne:

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu oraz dokonanie rejestracji w spisie wyborców (https://ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja). Wymóg uprzedniego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymane z urzędu gminy w Polsce lub innego konsula.

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Głosowanie osobiste:

Chęć głosowania osobistego należy zgłosić konsulowi najpóźniej 7 maja 2015 r. do godziny 16.15 czasu obowiązującego w Los Angeles (PST). Zgłoszenie powinno zostać dokonane w elektronicznym systemie rejestracji wyborców e-wybory (https://wybory.msz.gov.pl) jako sposobu najbardziej wygodnego i efektywnego albo - przy braku takiej możliwości - złożone osobiście w siedzibie urzędu, przesłane pocztą, faksem lub e-mailem przy wykorzystaniu formularza:

http://losangeles.msz.gov.pl/resource/86f4338e-ac04-46c2-830a-5f86c37f7eb1:JCR

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Nie ma możliwości zmiany obwodu głosowania pomiędzy I i II turą głosowania. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.


W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia najpóźniej 21 maja 2015 r. do godziny 16.15 czasu obowiązującego w Los Angeles (PST).

 Głosowanie korespondencyjne:

Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić konsulowi najpóźniej 27 kwietnia 2015 r. do godziny 16.15 czasu obowiązującego w Los Angeles (PST).Zgłoszenie powinno zostać dokonane w elektronicznym systemie rejestracji wyborców e-wybory https://ewybory.msz.gov.pl jako sposobu najbardziej wygodnego i efektywnego albo - przy braku takiej możliwości - złożone osobiście w siedzibie urzędu, przesłane pocztą, faksem lub     e-mailem wykorzystaniu formularza:

http://losangeles.msz.gov.pl/resource/86f4338e-ac04-46c2-830a-5f86c37f7eb1:JCR

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Komisja Wyborcza:

Zbyszek Chaberski (tel. 503-705-6732)

Krzysztof Krüger (tel. 503-620-5659)

 

Saturday
Feb212015

Papusza

Papusza

Piątek 27 lutego 2015 godzina 7 wieczorem.

 

Poetka wyklęta

 

Krauzowie oparli się pokusie, by losy trójki bohaterów wpisać w będący fabularnym samograjem miłosny wielokąt. Ich film jest obdarty z melodramatycznej tanizny i pustosłowia. Tutaj każdy, nawet najdrobniejszy gest i spojrzenie mają swój ciężar. Co najważniejsze, są one częściami składowymi sprawnie opowiedzianej, wciągającej i niepozbawionej humoru historii. Para reżyserów, choć ani na moment nie traci zdolności krytycznego spojrzenia, oddaje w niej hołd romskiej kulturze i tradycji zniszczonej przez kolejne dziejowe zawieruchy.

autor: Łukasz Muszyński

 

Oparta na faktach dramatyczna historia pierwszej cygańskiej poetki. Pierwszej, która zapisała swoje wiersze, pierwszej tłumaczonej na polski i wydanej w oficjalnym obiegu. Stało się to dzięki staraniom poety i badacza historii i życia polskich Romów Jerzego Ficowskiego, a także Juliana Tuwima.

Scenariusz i reżyseria: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze, zdjęcia: Krzysztof Ptak, Wojciech Staroń, scenografia: Anna Wunderlich, kostiumy: Barbara Sikorska-Bouffał, muzyka: Jan Kanty Pawluśkiewicz, montaż: Krzysztof Szpetmański, producent: Lambros Ziotas

 

True story of PAPUSZA - the first Roma woman who put her poems into writing and published them, and therefore confronted the traditional female image in the gypsy community.

 

The film follows PAPUSZA's life from birth to old age: arranged marriage as a small girl, her life in a gypsy tabor before, during and after second world war, then forced settlement in communist Poland and urban life in poverty. Her meeting with the Polish poet Jerzy Ficowski, who discovered her great talent for poetry and published her works led to a tragic paradox: a famous poet was living in poverty, rejected by the Roma community for betraying their secrets.

 

2013 / POLAND / 131 min.
Director: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze
Screenplay: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze
Cast: Jowita Budnik (Papusza), Antoni Pawlicki (Jerzy Ficowski), Zbigniew Waleryś (Dionizy – Papusza's husband), Artur Steranko (Czarnecki)

 

Zapraszamy na projekcję w bibliotece Domu Polskiego piątek 27 lutego 2015 roku o godzinie 7 wieczorem.

We would like to invite you for the movie Friday, February 27, 2015 in the library of the Polish Hall at 7 pm. 

Friday
Feb132015

Jan Pietrzak - SATYRYK NIEZŁOMNY

Sobota, 7 marca @ 20:00
Jan Pietrzak - SATYRYK NIEZLOMNY 
Dom Polski 3832 N Interstate

Jedyny na zachodnim wybrzezu wystep znakomitego satyryka, tworcy Kabaretu Pod Egida. 
Dochód z występu przeznaczony jest na budowę Łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej.
Bilety $25, znizkowe $15 senior/student/ czlonek PLBA do nabycia w Grandpa's Cafe.
Informacja: 503-799-0387.

Sat., March 7 @ 8:00 PM
Jan Pietrzak - SUPERSTAR
Polish Hall 3832 N Interstate
  
The only show on the West Coast by the famous comedian Jan Pietrzak - the founder of "Cabaret pod Egida," author of Solidarity anthem: Let Poland be Poland. 
Tickets at Grandpa's CafeRegular: $25.00; 
senior, student, PLBA member: 
$15.00 
Info: 503-799-0387.