Dlaczego powinieneś zapisać swoje dziecko do naszej Szkoły Polskiej?

 

OFERUJEMY:
 1. Naukę języka polskiego, historii, geografii.
 2. Doskonalenie mówienia, pisania i czytania.
 3. Poznanie polskiej kultury.
 4. Wdrażanie polskich wartości.
 5. Pielęgnacja polskich tradycji (Andrzejki, śpiewanie kolęd i opłatek, palmy wielkanocne)
 6. Śpiew popularnych polskich piosenek.
 7. Folklor i tańce ludowe.
 8. Konkursy plastyczne dla dzieci.
 9. Występy podczas szkolnych uroczystości.
 10. Świetne zabawy (Andrzejki, Mikołaj, itd).
 11. Nawiązanie nowych przyjaźni.
 12. Kontakt z polską książką (biblioteka).
 13. Użycie profesjonalnych podręczników i pomocy naukowych.
A TAKŻE:
 1. Małe klasy od wieku przedszkolnego do klas dla osób dorosłych.
 2. Indywidulany kontakt z uczniem.
 3. Zajęcia prowadzone po polsku.
 4. Dostępna opłata za szkołę i zniżka dla rodzin zapisujących więcej niż jedno dziecko.
KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI:
 1. Wykwalifikowana i miła kadra nauczycielska.
 2. Polacy mówiący ojczystym językiem.
 3. Wykształcenie pedagogiczne z Polski.
 4. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu.
 5. Osoby płynnie mówiące po angielsku.
 6. Nauczyciele ze sprawdzoną historią sądową
UDZIAŁ RODZICÓW:
 1. Zaangażowanie podczas roku szkolnego i imprez szkolnych.
 2. Czynna działalność w Komitecie Rodzicielskim.
 3. Dostarczenie co najmniej jednego przedmiotu na aukcję.
 4. Udział w sprzątaniu klas.
 5. 5 godzin lub wiecej wolontariatu na rzecz szkoly

Considering to join Polish School?

What we offer:

 • We teach Polish language, history, and geography
 • We help to improve speaking, reading, and writing skills 
 • We teach Polish culture and values 
 • We celebrate Polish traditions 
 • We teach Polish songs and folk dances 
 • We organize art competitions 
 • We prepare cultural events (St. Andrew’s Day, St. Nicholas Day) 
 • We offer you the opportunity to make new friends in small classroom setting 
 • We help children to gain access to the Polish Library 
 • We use professional textbooks and materials

 Other benefits:

 • Learning in small groups 
 • Individual work with students 
 • Classes are conducted in Polish language 
 • Low tuition & rebates for families with more than one child

Our teachers:

 • Qualified and friendly educators 
 • Native Polish speakers 
 • Pedagogical education gained in Poland
 • Many years of teaching experience
 • All teachers completed background checks

Parental involvement:

 • Parents take an active role in the classroom (obligatory 5 hours or more)
 • They participate in the Parents Council
 • They are asked to donate one item to the school’s Silent Auction and buy one ticket for the ball
 • They help with cleaning classrooms

 

ENROLL NOW! / Formularz Rejestracyjny!