Historia Szkoły Polskiej

 

Komisja Kulturalno-Oswiatowa przy PLBA aka Szkoła Polska w Portland w stanie Oregon rozpoczyna już 22 rok działalności.
Z incjatywy parafian i księdza Ryszarda Philiposky jesienią 1995 roku odbyły się pierwsze zajęcia w szkole. Początkowo uczęszczało do niej kilkunastu uczniów, ale z czasem liczba ich osiągneła prawie 100 osób.
Celem szkoły było nie tylko nauczanie języka polskiego, historii i geografii ale także podtrzymywanie narodowych tradycji. Z tego powodu oprócz przedmiotów podstawowych w szkole nauczano także tańców ludowych. Wkrótce powstał zespół taneczny „Sobótka", który z czasem objął również dorosłych. Dzieci ze Szkoły Polskiej miały okazję prezentować polskie tańce ludowe na wielu imprezach kulturalnych jak choćby „Rose Festival" w Portland. Program nauczania też obejmował rytmikę i śpiewanie kolęd polskich.
Szkoła Polska wydawała swoją gazetkę niemal od początku swego istnienia. Pierwotnie był to informator dla rodziców „Nasza Szkoła" a później „Studencik".
W ramach kultywowania polskich tradycji Szkoła Polska wprowadziła w życie tutejszej Polonii wiele imprez jak Wigilię Parafialną wraz z jasełkami, zabawy karnawałowe, mikołajki, konkursy na wielkanocne pisanki i palmy, obchody święta 3-go Maja czy Dnia Matki. Szkoła Polska zainicjowała także coroczne wspólne kolonie rodzinne cieszące się ogromną popularnością.
Nauczyciele i komitet rodzicielski reprezentowali naszą szkołę na cyklicznych Zjazdach Nauczycieli i Działaczy Szkół Polonijnych w USA, a w roku 2002 nasi nauczyciele otrzymali szczególne wyróżnienie za opracowanie lekcji o Tadeuszu Kościuszce.
Tak owocna działalność szkoły możliwa jest tylko dzięki wieloletniej współpracy rodziców i nauczycieli. Szkoła Polska w dalszym ciągu bierze czynny udział w życiu tutejszej Polonii, przyczyniając się do krzewienia języka i kultury polskiej.