« The Associated Press bans phrase "Polish death camps" | Main | Upcoming Events ...... »
Monday
Feb202012

A Honorary Consul of Poland for Oregon

Oregon does not have a Honorary Consul of the Republic of Poland since 2008 and it definitely misses one. The local Polonia is trying to find an appropriate candidate(s) for this position. Please read the information on the subject prepared by the President of the Polish Library Association (PLBA), Mrs. Donata Tiley.

Drodzy Państwo, 
Środowisko polonijne w Portland jest zainteresowane ustanowieniem Konsula Honorowego 
Rzeczpospolitej Polskiej. Przedstawiciele PLBA przeprowadzili  wstępne rozmowy w tej sprawie z 
przedstawicielami konsulatu w Los Angeles i otrzymaliśmy informacje na temat wymagań jakie powinien 
spełniać kandydat na Konsula Honorowego.
 
Pozycja Konsula Honorowego Rzeczpospolitej Polskiej jest absolutnie niefinansowana przez  władze
polskie. Jest to  działalność typowo społeczna czasami  wręcz charytatywna. Osoba,  która będzie ja 
piastowała musi być na tyle majętna, by moc sobie na to pozwolić. Musi także mieć wystarczająco dużo
czasu, zeby moc się jej poświecić. Często nie jest to wyłącznie promocja Polski, udział w przyjęciach i 
okolicznościowych wydarzeniach, ale wizyty w  więzieniach, rozmowy z policją czy  urzędem
imigracyjnym. Załatwianie spraw związanych z transportem ciał osób, które zginęły w okręgu, szukanie 
pomoc dla jej potrzebujących. Trzeba mieć tego świadomość zanim człowiek decyduje się na podjęcie
wyzwania.
 
Konsul honorowy SŁUŻY społeczności.
 
Konsul  musi  być osobą powszechnie akceptowana przez Polonie, ale  także dobrze znana przez 
środowiska amerykańskie. Musi  być jednoznacznie identyfikowalny dla jednej i drugiej grupy. Musi 
zatem  być osoba,  która cieszy się uznaniem i szacunkiem,  która będzie umiała negocjować być może
czasami ważne dla Polski czy Polonii sprawy z przedstawicielami władz stanu. Nade wszystko zaś musi 
jednoczyć środowisko polonijne,  nie  dzielić. Nie musi  być Polakiem, może mieć  obywatelstwo amerykańskie. Dobrze,  jeśli mówi po polsku, ale nie jest to warunek konieczny. Co do wieku, ponieważ osoba ta musi jednak dużo pracować na rzecz swojego konsulowania, zapewne lepiej, jeśli są to osoby już na emeryturze, ale nie starsze niż 70 lat, bowiem również musza być sprawne. 
Konsul Generalny będzie musiała tą osobe poznać, sprawdzić, na ile możliwa jest współpraca z dana osoba, jak wyglądają jej plany związane z pozycja konsula, czy ma pomysły na rozwiązanie spraw, jakie są istotne dla Polonii w danym okręgu. Wówczas występuje z wnioskiem do Ambasadora i do niego załącza szereg dokumentów przygotowanych przez kandydata. Ambasador decyduje, czy  wybór mu odpowiada i przesyła wniosek ze swoja opinia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Procedura powołania konsula honorowego trwa kilka miesięcy, czasami nawet ponad rok. Jeśli wszystko toczy się zgodnie z planem, Ambasador wręcza nominacje na 5 lat. Nominacja może zostać odnowiona, ale może tez zostać cofnięta, jeśli osoba taka nie wypełnia zadań nałożonych na nią przez Ministra. 
PLBA wspólnie z innymi organizacjami polonijnymi poszukuje kandydatów, którzy byliby zainteresowani 
pełnieniem tej funkcji i które spełniają warunki przedstawione powyżej. Zainteresowane osoby proszone są o skontaktowanie się z Prezesem PLBA, Donata Tiley lub Vice Prezesem Mateuszem Kowalskim. 
Kandydatura Matta Czyzewskiego zostala zaakceptowana na lutowym zebraniu miesiecznym PLBA.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend