« Porzadkowanie terenu przed Polskim Festiwalem | Main | Potrzebna pomoc przy Festiwalu 2015 »
Wednesday
Sep092015

INFORMACJA W SPRAWIE DYŻURU KONSULARNEGO W PORTLAND, OREGON

 

 Konsulat Generalny RP w Los Angeles uprzejmie informuje, że w dniu:

  • 24 września 2014 r. (czwartek), w godzinach 9.00-14.00·       

pod adresem:

3832 N Interstate Avenue

Portland, OR 97227

(siedziba Domu Polskiego)

 

odbędzie się dyżur konsularny związany z przyjęciem wniosków o wydanie polskiego paszportu od obywateli polskich.

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

Aby zapisać się na złożenie wniosku paszportowego należy podać:

  1. Numer ewidencyjny PESEL
  2. Imię i nazwisko
  3. Datę i miejsce urodzenia
  4. Sugerowaną godzinę wizyty

E-mail: losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl 

Na dyżurze konsularnym przyjmowane są wyłącznie wnioski paszportowe, pozostałe wnioski prawne i obywatelskie można złożyć w Konsulacie drogą pocztową. 

Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie:

MONEY ORDER lub CASHIER’S CHECK

 wystawionym dla „CONSULATE GENERAL OF POLAND”.

Prosimy o zapoznanie się z informacją paszportową umieszczoną na stronie internetowej:

www.losangeles.msz.gov.pl  

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend