« ONE & MY - monodram z piosenkami - wieczor jubileuszowy Stanislawa Gorki | Main | Sprzatanie przed Festiwalem »
Thursday
Sep222016

Prośba o pomoc przy sprzątaniu Domu Polskiego

Szanowni Państwo:

Przede wszystkim w imieniu Towarzystwa Biblioteki Polskiej i Komitetu Festiwalowego chciał bym Państwu pogratulować kolejnego udanego Festiwalu Polskiego. Dzięki Wam nasz Festiwal znów był gwarny, smaczny i wesoły i to pomimo dawno nie widzianych trudnych warunków atmosferycznych.

Raz jeszcze serdecznie wszystkim gratuluję i dziękuję za sławienie imienia Polski i Polaków.

Towarzystwo Biblioteki Polskiej zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc w sprzątaniu po Festiwalu. Planujemy je zrobić w tę sobotę 24 września od godziny 10 rano. W planie jest:

  • 1.     Uprzątnięcie strychu w Domu Polskim z wydzieleniem miejsca na rzeczy Festiwalowe
  • 2.     Uprzątnięcie sali głównej i sceny
  • 3.     Uprzątnięcie sali za sceną, która jest głownie wykorzystywana dla grupy przedszkolnej Komisji Kulturalno-Oświatowej
  • 4.     Uprzątnięcie wokół Domu Polskiego

Przewidziany jest poczęstunek w ramach podziękowania za pomoc (kiełbasa, bigos, pierogi, piwo)

Raz jeszcze bardzo prosimy o pomoc

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend