« Noc z rodziną i przyjaciółmi w Białym Orle | Main | Wigilia w Domu Polskim »
Monday
Jan082018

Pożegnanie Piotra Pomykały

Memorial service for Peter Pomykala
It is with deep regret that we announce: our Dear Colleague, a longtime Polonia proponent, and great friend, irreplaceable coordinator of the Polish Festival, always so cordial and smiling, loved by all -- dear Piotr Pomykała, passed away 6 January of this year. Honor his memory! Mass is this Saturday, January 13 at 10.00 AM at the Church of Saint Stanislaus. We offer his family words of deepest sympathy. We will always miss him.

Pożegnanie Piotra Pomykały
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 stycznia odszedł nasz Drogi Kolega, wieloletni działacz Polonijny, wspaniały przyjaciel, niezastąpiony koordynator Polskiego Festiwalu, zawsze tak serdeczny i uśmiechnięty, przez wszystkich lubiany, nasz drogi Piotr Pomykała. Cześć Jego pamięci! Msza Swięta w tą sobotę 13 stycznia o godz. 10.00 w Kościele Sw. Stanisława. Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Będzie nam Go zawsze brakowało

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend