« 25th Polish Festival is here! | Main | 25th Polish Festival needs you! »
Thursday
Aug092018

HOST A DANCER FROM POLAND!

HOST A DANCER FROM POLAND!
This year our main entertainer at Polish Festival is folk dance group JEDLINIOK from Wroclaw, Poland. 18 dancers and musicians will arrive to Portland for 3 days - host one or two!  Open your heart, open your home for this amazing, talented, young people. They will be in the middle of 3 month long tour across USA! For details contact Agnieszka Laska: agnieszka_laska (at) comcast.netphone: 503-799-0387
The group arrives Friday Sept 21st, departs Tuesday Sept 25th.  Polish Festival 2018 is on September 22 & 23 (Saturday & Sunday).  

UGOSC TANCERZY Z POLSKI 
W tym roku goscimy na naszym festiwalu Zespół Pieśni i Tańca JEDLINIOK z Wroclawia, 18 tancerzy i muzykow z Polski przybedzie do Portland na 3 dni - przyjmij jedna, dwie osoby!  Okaz serce i polska goscinnosc mlodym artystom, w trakcie ich 3-miesiecznej trasy koncertowej po USA! 
Informacja: Agnieszka Laska: agnieszka_laska(at)comcast.net, tel: 503-799-0387
Grupa przyjezda do Portland w piatek 21, wyjezdza we wtorek 25  wrzesnia.
Polski Festiwal 2018 jest  22 & 23 wrzesnia (sobota i niedziela).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend