« 25th Polish Festival needs you! | Main | Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej Panią Anną Zalewsk »
Thursday
Aug092018

Making golabki and bigos for the Polish Festival

Come and help to prepare Golabki and Bigos for the Polish Festival. Every pair of hands is welcome. The session will take place at the St. Stanislaus church (in the basement) on the following days:              
        Monday, August 13, 9am-7pm
        Tuesday, August 14, 9am-7pm
     
St. Stanislaus church, 3916 N. Interstate Ave (entry from the Failing St). 
The coordinators are Ala & Jarek Fiszer: tfiszer@gmail.com phone: 360-936-6564, or sign up here:  
The 25th Polish Festival 2018 is on September 22 & 23 
More info:


Zapraszamy na przygotowanie golabkow i bigosu na Polski Festiwal 2018.
poniedzialek, wtorek 13, 14 sierpnia 9:00-19:00
 
Sala Parafialna, 3916 N. Interstate Ave
 Prosimy o zglaszanie do Ali i Jarka Fiszerow: kontakt,
lub telefon 360-936-6564 lub zapisywac sie tutaj
25 Polski Festiwal 22, 23 wrzesnia 2018 
wiecej informacji:

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend